O nás Naša ponuka Azbest Hygiena práce Chemická legislatíva Kontakt

Čo je to CHEMPOR PORTAL?

Chempor, pracovná zdravotná služba

CHEMPOR PORTAL je softwarová aplikácia, ktorú sme začali vyvíjať v roku 2008. Začiatkom roka 2009 bola prvá verzia sprístupnená našim klientom.

Aplikácia umožňuje klientovi prostredníctvom štandardného PC a pripojenia na internet manažovať online lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci a v reálnom čase odosielať informácie lekárovi, ktorý bude vykonávať presne definované vyšetrenia.

Ďalšie funkcie CHEMPOR PORTALu okrem množstva iného umožňujú klientovi online prístup ku všetkej dokumentácii týkajúcej sa hodnotenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia klienta. Dokumenty sú uložené a archivované na serveri spoločnosti CHEMPOR, s.r.o. a klient sa nemusí zaoberať ich archiváciou či už vo svojom PC alebo v tlačenej forme a hlavne ich má kedykoľvek k dispozícii.

CHEMPOR PORTAL sa neustále vyvíja, dopĺňajú sa nové funkcie, vylepšenia - samozrejme aj podľa požiadaviek a pripomienok našich klientov.

Novinky

Zmeny v pracovnej zdravotnej službe (PZS)

Od 01.01.2015 nastali zmeny v legislatíve PZS. PZS musí mať zabezpečenú každý zamestnávateľ a vzťahuje sa aj na žiakov a študentov pri praktickom vyučovaní a aj na dohodárov. CHEMPOR, s.r.o. je zapísaná do evidencie Úradu verejného zdravotníctva SR na vykonávanie činnosti PZS pre tzv. nerizikových zamestnancov.

Azbest - chemické zmesi

CHEMPOR, s.r.o. je jediný slovenský výrobca certifikovaných chemických zmesí určených na odborné odstraňovanie azbestových materiálov.


Počasie Slovensko

In-počasie Meteoinfo
           
(c)2011 CHEMPOR, s.r.o.