O nás Naša ponuka Azbest Hygiena práce Chemická legislatíva Kontakt

Hygiena práce

Chempor, hygiena práce

Hygienou práce sa zaoberá vedný odbor preventívne pracovné lekárstvo. Úlohou preventívneho pracovného lekárstva je sledovať vplyv pracovných podmienok na zdravie zamestnancov. Na základe získaných poznatkov sa stanovujú požiadavky na vytváranie a ochranu zdravých pracovných podmienok a na vylúčenie alebo obmedzenie škodlivých vplyvov pracovného prostredia. Preventívne pracovné lekárstvo vychádza predovšetkým z poznatkov fyziológie práce, ergonómie, psychológie práce, toxikológie a iných vedných odborov. Cieľom je integrovaný prístup k prevencii chorôb z povolania, iným poškodeniam zdravia v súvislosti s výkonom práce a pracovným úrazom.

Naša ponuka:

Novinky

Zmeny v pracovnej zdravotnej službe (PZS)

Od 01.01.2015 nastali zmeny v legislatíve PZS. PZS musí mať zabezpečenú každý zamestnávateľ a vzťahuje sa aj na žiakov a študentov pri praktickom vyučovaní a aj na dohodárov. CHEMPOR, s.r.o. je zapísaná do evidencie Úradu verejného zdravotníctva SR na vykonávanie činnosti PZS pre tzv. nerizikových zamestnancov.

Azbest - chemické zmesi

CHEMPOR, s.r.o. je jediný slovenský výrobca certifikovaných chemických zmesí určených na odborné odstraňovanie azbestových materiálov.


Počasie Slovensko

In-počasie Meteoinfo
           
(c)2011 CHEMPOR, s.r.o.