O nás Naša ponuka Azbest Hygiena práce Chemická legislatíva Kontakt

Hygiena práce

Chempor, hygiena práce

Hygienou práce sa zaoberá vedný odbor preventívne pracovné lekárstvo. Úlohou preventívneho pracovného lekárstva je sledovať vplyv pracovných podmienok na zdravie zamestnancov. Na základe získaných poznatkov sa stanovujú požiadavky na vytváranie a ochranu zdravých pracovných podmienok a na vylúčenie alebo obmedzenie škodlivých vplyvov pracovného prostredia. Preventívne pracovné lekárstvo vychádza predovšetkým z poznatkov fyziológie práce, ergonómie, psychológie práce, toxikológie a iných vedných odborov. Cieľom je integrovaný prístup k prevencii chorôb z povolania, iným poškodeniam zdravia v súvislosti s výkonom práce a pracovným úrazom.

Naša ponuka:

Novinky

Akreditované vzdelávanie - Práca pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb
Na začiatku roka 2023 pripravujeme termín akreditovaného vzdelávania odbornej prípravy a aktualizačnej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.

Počasie Slovensko

In-počasie Meteoinfo
           
(c)2011 CHEMPOR, s.r.o.