O nás Naša ponuka Azbest Hygiena práce Chemická legislatíva Kontakt

Pracovná zdravotná služba (PZS)

Chempor, pracovná zdravotná služba

Pracovnú zdravotnú službu tvorí súbor preventívnych a ochranných služieb, ktoré zabezpečujú integrovaný prístup k prevencii chorôb z povolania a pracovných úrazov, k ochrane a podpore zdravia s prihliadnutím na zdravotnú, pracovnú a funkčnú spôsobilosť zamestnancov v priebehu ich pracovného života s cieľom udržať práceschopnosť zamestnancov. Od 01.01.2015 musí mať zabezpečenú PZS každý zamestnávateľ.

Naša ponuka :

Novinky

Zmeny v pracovnej zdravotnej službe (PZS)

Od 01.01.2015 nastali zmeny v legislatíve PZS. PZS musí mať zabezpečenú každý zamestnávateľ a vzťahuje sa aj na žiakov a študentov pri praktickom vyučovaní a aj na dohodárov. CHEMPOR, s.r.o. je zapísaná do evidencie Úradu verejného zdravotníctva SR na vykonávanie činnosti PZS pre tzv. nerizikových zamestnancov.

Azbest - chemické zmesi

CHEMPOR, s.r.o. je jediný slovenský výrobca certifikovaných chemických zmesí určených na odborné odstraňovanie azbestových materiálov.


Počasie Slovensko

In-počasie Meteoinfo
           
(c)2011 CHEMPOR, s.r.o.