Od 01.12.2012 musíte mať Vaše karty bezpečnostných údajov (KBÚ) pre chemické zmesi vypracované v zmysle prílohy č. I k nariadeniu komisie (EÚ) č. 453/2010. Regionálne úrady verejného zdravotníctva kontrolujú u následných užívateľov aj KBÚ a plnenie nariadenia komisie (EÚ) č. 453/2010.                                                             AZBEST - certifikát výrobku č. 00053/TSUS/T/2006 zo dňa 06.07.2006 bol zrušený. Nahradil ho nový certifikát výrobku č. 00004/TSUS/2014 zo dňa 24.02.2014.                                                             S chemickou zmesou A - penetration power FROST je možné vykonávať sanáciu azbestu do teploty - 5 °C. Informujte sa ohľadom podmienok dodania.
O nás Naša ponuka Azbest Hygiena práce PZS Chemická legislatíva CHEMPOR PORTAL Kontakt

Kto je to CHEMPOR, s.r.o.?

Chempor, úvodný obrázok

CHEMPOR, s.r.o. je súkromná poradenská spoločnosť, ktorá vznikla začiatkom roka 2006 ako nástupca skupiny fyzických osôb - podnikateľov a poskytuje odborné služby v oblasti ochrany zdravia ľudí, hygieny práce, chemickej legislatívy a azbestu.
Na konci roka 2006 sa CHEMPOR, s.r.o. stala polovičným spoločníkom pracovnej zdravotnej služby MEDICHEM, s.r.o.

Prečo si vybrať CHEMPOR, s.r.o.?

Chempor portal

Novinky

Azbest - chemické zmesi

CHEMPOR, s.r.o. je jediný slovenský výrobca certifikovaných chemických zmesí určených na odborné odstraňovanie azbestových materiálov.

Zmeny v pracovnej zdravotnej službe (PZS)

Zvykli ste si na služby v oblasti poradenstva hygieny práce, ktoré Vám poskytuje Vaša pracovná zdravotná služba ale máte zamestnancov zaradených len do 1. alebo 2. kategórie pracovných činností? Od 01.01.2012 už nemusíte platiť paušálny poplatok (zmluva) za takéto služby ale môžete využiť aj naše komplexné služby za cenu „od akcie k akcii“. Ponúkame Vám komplexné služby pre oblasť poradenstva hygieny práce.


Počasie Slovensko

In-počasie Meteoinfo
           
(c)2011 CHEMPOR, s.r.o.