O nás Naša ponuka Azbest Hygiena práce Chemická legislatíva Kontakt

Kto je to CHEMPOR, s.r.o.?

Chempor, úvodný obrázok

CHEMPOR, s.r.o. je súkromná poradenská spoločnosť, ktorá vznikla začiatkom roka 2006 ako nástupca skupiny fyzických osôb - podnikateľov a poskytuje odborné služby v oblasti ochrany zdravia ľudí, hygieny práce, chemickej legislatívy a azbestu.
Na konci roka 2006 sa CHEMPOR, s.r.o. stala polovičným spoločníkom pracovnej zdravotnej služby MEDICHEM, s.r.o.

Prečo si vybrať CHEMPOR, s.r.o.?

Novinky

Ponuka na audit zameraný na aplikáciu chemickej legislatívy v praxi (Audit REACH)

Zameranie auditu: audit pozostáva z hodnotenia chemických látok a zmesí v podniku, etikiet, kariet bezpečnostných údajov (KBÚ) a systému distribúcie a oboznamovania s KBÚ. V prípade následných užívateľov sa hodnotí aj konečné použitie chemických látok a zmesí. V prípade dohody je možné audit rozšíriť aj o kontrolu súladu používania produktov s KBÚ (či sú zabezpečené predpísané technické a organizačné opatrenia uvedené v KBÚ). Audit je spracovaný v súlade s platnou legislatívou v oblasti chemických látok a zmesí.

Výsledok auditu: záverečná správa, ktorá obsahuje informácie o skutkovom stave v podniku, zistené nedostatky, návrhy na odstránenie nedostatkov/odporúčania.

V prípade Vášho záujmu nás požiadajte o cenovú ponuku.


Počasie Slovensko

In-počasie Meteoinfo
           
(c)2011 CHEMPOR, s.r.o.