O nás Naša ponuka Azbest Hygiena práce Chemická legislatíva Kontakt

Kontakt

CHEMPOR, s.r.o.
Družstevná 39/1500
900 81 Šenkvice
mobil: 0903 349 849, 0903 959 581
e-mail: chempor@chempor.sk

Adresa kancelárie:
priestory MEDICHEM, s.r.o.
Kalinčiakova 27
831 04 Bratislava

Kliknite pre zväčšenie mapy

Fakturačné údaje

IČO: 36 292 044, DIČ: 2022173824
IČ DPH: SK2022173824
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. č.ú.: 2621084250/1100

Kontaktný formulár

 

Novinky

Ponuka na audit zameraný na aplikáciu chemickej legislatívy v praxi (Audit REACH)

Zameranie auditu: audit pozostáva z hodnotenia chemických látok a zmesí v podniku, etikiet, kariet bezpečnostných údajov (KBÚ) a systému distribúcie a oboznamovania s KBÚ. V prípade následných užívateľov sa hodnotí aj konečné použitie chemických látok a zmesí. V prípade dohody je možné audit rozšíriť aj o kontrolu súladu používania produktov s KBÚ (či sú zabezpečené predpísané technické a organizačné opatrenia uvedené v KBÚ). Audit je spracovaný v súlade s platnou legislatívou v oblasti chemických látok a zmesí.

Výsledok auditu: záverečná správa, ktorá obsahuje informácie o skutkovom stave v podniku, zistené nedostatky, návrhy na odstránenie nedostatkov/odporúčania.

V prípade Vášho záujmu nás požiadajte o cenovú ponuku.


Počasie Slovensko

In-počasie Meteoinfo
           
(c)2011 CHEMPOR, s.r.o.