O nás Naša ponuka Azbest Hygiena práce Chemická legislatíva Kontakt

Chemické látky a zmesi

Chempor, obrázok skúmavky

Chemický priemysel je tretie najväčšie výrobné priemyselné odvetvie v Európe. Chemické látky a zmesi predstavujú prínosy, od ktorých je moderná spoločnosť úplne závislá, napr. pri výrobe potravín, liekov, textílií, automobilov, atď.

Na druhej strane určité chemické látky a zmesi spôsobili vážne poškodenia zdravia ľudí a životného prostredia. Veľmi známe príklady medzi mnohými sú azbest, o ktorom je známe, že spôsobuje rakovinu pľúc a mezotelióm alebo benzén, ktorý vyvoláva leukémiu.

Nedostatok znalostí o účinku mnohých chemických látok a zmesí na ľudské zdravie a životné prostredie je dôvodom pre obavy.

Naša ponuka:

Novinky

Akreditované vzdelávanie - Práca pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb
Na začiatku roka 2023 pripravujeme termín akreditovaného vzdelávania odbornej prípravy a aktualizačnej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.

Počasie Slovensko

In-počasie Meteoinfo
           
(c)2011 CHEMPOR, s.r.o.